Found 146 results for Tag : ขนมไทย

ข้าวเหนียวดำหน้ากระฉีก 1. ซาวข้าวเหนียวดำและข้าวเหนียวขาว 3-4 ครั้ง แช่น้ำนานข้ามคืน เทข้าวเหนียวใส่ผ้าขาวบาง ใส่ลงในหวดทรงสูง ตั้งบนหม้อน้ำเดือดด้วยไฟกลาง นึ่งประมาณ 1.30 ชั่วโมง หรือจนสุก ระหว่างนึ่งพรมน้ำให้ทั่วข้าวเหนียวเพื่อให้ข้าวเหนียวนิ่ม 2. ทำกะทิสำหรับมูนข้าวเหนียวโดยผสมหัวกะทิ หางกะทิ เกลือ และน้ำตาล คนให้น้ำตาลละลาย ยกข้าวเหนียวที่นึ่งขณะร้อนๆเทใส่กะละมัง เทกะทิที่ผสม คนให้เข้ากัน ปิดฝาครอบ พักไว้นาน 30 นาที หรือจนข้าวเหนียวดูดกะทิจนแห้ง ใช้พายไม้คนให้เข้ากันปิดฝาไว้ 3. ทำหน้ากระฉีกโดยใส่น้ำตาลลงในกระทะ เคี่ยวให้น้ำตาลละลาย ใส่มะพร้าวขูดผัดให้เข้ากันจนน้ำตาลเคลือบเนื้อมะพร้าวจนแห้ง ปิดไฟ 4. ตักข้าวเหนียวมูนใส่ถ้วยหรือจาน ใส่หน้ากระฉีก เสิร์ฟ 20.07.2020 RECIPE

ข้าวเหนียวกลอย 1. นำกลอยมาล้างซาวด้วยสารส้มให้ขาวพักไว้ 2. ซาวข้าวเหนียว 2-3 ครั้ง ด้วยน้ำแกว่งสารส้ม แช่ด้วยน้ำแกว่งสารส้มนาน 6 ชั่วโมง (ถ้าข้าวเหนียวใหม่แช่นาน 2 ชั่วโมง) 3. นำกลอยมาปูในผ้าขาวบาง ใส่ข้าวเหนียวที่ซาวลงบนกลอย ใส่หวดทรงสูง ตั้งบนหม้อน้ำเดือดด้วยไฟกลาง นำข้าวเหนียวลงนึ่งประมาณ 25 นาที หรือจนสุก 4. ทำกะทิสำหรับมูนข้าวเหนียวโดยผสมหัวกะทิ เกลือ และน้ำตาล คนให้น้ำตาลละลายยกข้าวเหนียวที่นึ่งขณะร้อนๆเทใส่กะละมังเทกะทิที่ผสม คนให้เข้ากัน ปิดฝาครอบ พักไว้นาน 30 นาที หรือจนข้าวเหนียวดูดกะทิจนแห้ง ใช้พายไม้คนให้เข้ากัน ปิดฝาไว้ 5. ทำน้ำตาลผสมงาโดยผสมน้ำตาลทราย งา และเกลือ เข้าด้วยกัน ชิมรสให้เค็มอ่อนๆ 6. ตักข้าวเหนียวกลอยใส่ถ้วยหรือจานหยอดหน้าด้วยกะทิ โรยน้ำตาลผสมงาและมะพร้าวขูดเส้นฝอย เสิร์ฟ 16.07.2020 RECIPE

ข้าวเหนียวหน้าสังขยา 1. ทำข้าวเหนียวมูนโดยซาวข้าวเหนียว 2-3 ครั้ง ด้วยน้ำแกว่งสารส้ม แช่ด้วยน้ำแกว่างสารส้มนาน 6 ชั่มโมง (ถ้าข้าวเหนียวใหม่แช่นาน 2 ชั่วโมง) เทข้าวเหนียวใส่ผ้าขาวบาง ใส่ลงในหวดทรงสูง ตั้งบนหม้อน้ำเดือดด้วยไฟกลาง นึ่งประมาณ 25 นาที หรือจนสุก 2. ทำกะทิสำหรับมูนโดยผสมหัวกะทิ เกลือ และน้ำตาล คนให้น้ำตาลละลาย ยกข้าวเหนียวที่นึ่งขณะร้อนๆเทใส่กะละมัง เทกะทิที่ผสม คนให้เขากัน ปิดฝาครอบ พักไว้นาน 30 นาที หรือจนข้าวเหนียวดูดกะทิจนแห้ง ใช้พายไม้คนให้เข้ากัน ปิดฝาไว้ 3. ทำกะทิสำหรับหยอดหน้าโดยผสมหางกะทิ แป้งข้าวเจ้า เกลือ และน้ำตาล ตั้งไฟคนพอเดือดและข้น 4. ตักสังขยาโดยต่อยไข่ใส่อ่างผสม ใส่หัวกะทิ น้ำตาลปี๊ป ขยำใบเตยฉีกและน้ำตาลให้ขึ้นเป็นฟอง (อาจใช้ถุงมือช่วย) ขยำให้ส่วนผสมเนียนนาน 15 นาที (ใบเตยและพลาสติกทำให้ไข่ขึ้นฟู) กรองด้วยผ้าขาวบาง เทใส่ถาด ตั้งลังถึงบนไฟแรง นำสังขยานึ่งนาน 20 นาที ลดเป็นไฟกลาง นึ่งอีก 20 นาที ปิดไฟ เปิดฝา พักไว้ 5. ตักข้าวเหนียวมูนใส่ถ้วยหรือวางบนใบตอง ใส่สังขยา เสิร์ฟ 16.07.2020 RECIPE

ข้าวเหนียวถั่วดำ 1. ทำข้าวเหนียวมูนโดยซาวข้าวเหนียว 2-3 ครั้งด้วยน้ำแกว่งสารส้ม แช่ด้วยน้ำแกว่งสารส้มนาน 6 ชั่วโมง (ถ้าข้าวเหนียวใหม่แช่นาน 2 ชั่วโมง) เทข้าวเหนียวใส่ผ้าขาวบางใส่ลงในหวดทรงสูง ตั้งบนหม้อน้ำเดือดด้วยไฟกลาง นึ่งประมาณ 25 นาที หรือจนสุก 2. ทำกะทิสำหรับมูนข้าวเหนียวโดยผสมหัวกะทิ เกลือ และน้ำตาล คนให้น้ำตาลละลาย ยกข้าวเหนียวที่นึ่งขณะร้อนๆเทใส่กะละมัง เทกะทิที่ผสม คนให้เข้ากัน ปิดฝาครอบ พักไว้นาน 30 นาที หรือจนข้าวเหนียวดูดกะทิจนแห้ง ใช้พายไม้คนให้เข้ากัน ปิดฝาไว้ 3. ซาวถั่วดำใส่หม้อ ใส่น้ำ 2 ส่วนของถั่ว ยกขึ้นตั้งบนไฟกลาง เคี่ยวจนสุกนุ่ม ระหว่างที่ต้ม ถ้าน้ำแห้งให้เติมน้ำ วิธีทดสอบถั่วสุก ตักขึ้นมาบี้ดู ถ้านุ่มเป็นใช้ได้ นำถั่วมาล้างให้สะอาด ใส่กระชอนให้สะเด็ดน้ำ 4. ใส่ถั่วดำลงในหม้อ ใส่หัวกะทิ ตั้งบนไฟกลาง ใส่น้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลทราย และเกลือ หมั่นคนจนเดือด ชิมรสให้หวานพอดี 5. ตักข้าวเหนียวมูนใส่ถ้วย ราดด้วยแกงบวดถั่วดำ เสิร์ฟ 16.07.2020 RECIPE

ข้าวเหนียวหน้าทุเรียน 1. ทำข้าวเหนียวมูนโดยซาวข้าวเหนียว 2-3 ครั้ง ด้วยน้ำแกว่งสารส้ม แช่ด้วยน้ำแกว่างสารส้มนาน 6 ชั่มโมง (ถ้าข้าวเหนียวใหม่แช่นาน 2 ชั่วโมง) เทข้าวเหนียวใส่ผ้าขาวบาง ใส่ลงในหวดทรงสูง ตั้งบนหม้อน้ำเดือดด้วยไฟกลาง นึ่งประมาณ 25 นาที หรือจนสุก 2. ทำกะทิสำหรับมูนโดยผสมหัวกะทิ เกลือ และน้ำตาล คนให้น้ำตาลละลาย ยกข้าวเหนียวที่นึ่งขณะร้อนๆเทใส่กะละมัง เทกะทิที่ผสม คนให้เขากัน ปิดฝาครอบ พักไว้นาน 30 นาที หรือจนข้าวเหนียวดูดกะทิจนแห้ง ใช้พายไม้คนให้เข้ากัน ปิดฝาไว้ 3. ผสมหัวกะทิ น้ำตาลปี๊ป เกลือ และทุเรียนให้เข้ากัน ชิมรสให้หวานมัน 4. ตักข้าวเหนียวมูนใส่ถ้วย ใส่น้ำกะทิทุเรียน เสิร์ฟ 16.07.2020 RECIPE

ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง 1. เทข้าวเหนียวใส่ผ้าขาวบาง ใส่ลงในหวดทรงสูง ตั้งบนหม้อน้ำเดือดด้วยไฟกลาง นำข้าวเหนียวลงนึ่งประมาณ 25 นาที หรือจนสุก 2. ทำกะทิสำหรับมูนโดยผสมหัวกะทิ หางกะทิ น้ำตาล และเกลือ ตั้งไฟกลางพอุ่น และน้ำตาลละลาย ยกข้าวเหนียวที่นึ่งขณะร้อนๆเทใส่กะละมัง เทกะทิที่ตั้งไฟ คนให้เขากัน ปิดฝาครอบ พักไว้นาน 30 นาที หรือจนข้าวเหนียวดูดกะทิจนแห้ง ใช้พายไม้คนให้เข้ากัน ปิดฝาไว้ 3. ย่างปลาช่อนบนเตาถ่านด้วยไฟอ่อนจนสุกแห้ง แกะเนื้อนำมาโขลกให้ละเอียด ใส่ลงในกระทะ คั่วให้เหลืองหอม ใส่น้ำมันหมู คั่วจนกรอบ ใส่หอมแดงเจียว น้ำตาล และเกลือ คั่วพอทั่ว ชิมรสให้หวานและเค็ม 4. ทำกะทิสำหรับหยอดหน้าโดยผสมหางกะทิ แป้งข้าวเจ้า เกลือ และน้ำตาล ตั้งไฟคนพอเดือดและข้น 5. ตักข้าวเหนียวมูนใส่จานหรือกระทงใบเตย หยอดหน้าด้วยกะทิ ใส่หน้าปลาแห้ง เสิร์ฟ   16.07.2020 RECIPE

ข้าวเหนียวหน้ากุ้ง 1. เทข้าวเหนียวใส่ผ้าขาวบาง ใส่ลงในหวดทรงสูง ตั้งบนหม้อน้ำเดือดด้วยไฟกลาง นำข้าวเหนียวลงนึ่งประมาณ 25 นาที หรือจนสุก 2. ทำกะทิสำหรับมูนโดยผสมหัวกะทิ หางกะทิ น้ำตาล และเกลือ ตั้งไฟกลางพอุ่น และน้ำตาลละลาย ยกข้าวเหนียวที่นึ่งขณะร้อนๆเทใส่กะละมัง เทกะทิที่ตั้งไฟ คนให้เขากัน ปิดฝาครอบ พักไว้นาน 30 นาที หรือจนข้าวเหนียวดูดกะทิจนแห้ง ใช้พายไม้คนให้เข้ากัน ปิดฝาไว้ 3. ทำหน้ากุ้งโดยใส่มะพร้าวลงในกระทะ เปิดไฟกลาง ใส่น้ำ ผัดให้ทั่ว ปรุงรสด้วยเกลือ น้ำตาล ใส่สีผสมอาหารให้ออกสีเหลืองอมส้ม ผัดให้เข้ากันและมีสีสวย พอน้ำแห้งและเนื้อมะพร้าวนิ่ม ใส่พริกไทยป่น และเนื้อกุ้งสับ ผัดให้สุกและแห้ง ปิดไฟ ใส่ใบมะกรูดซอย 4. ตักข้าวเหนียวมูนใส่ถ้วย ใส่หน้ากุ้ง เสิร์ฟ 16.07.2020 RECIPE

ขนมโค 1.     ทำมะพร้าวสำหรับคลุกโดยเคล้ามะพร้าวทึนทึกขูดกับเกลือให้ทั่ว จากนั้นนำไปนึ่งในชั้นลังถึงบนหม้อน้ำเดือดด้วยไฟกลางค่อนข้างอ่อน นึ่งนานประมาณ 3-5 นาที  ปิดไฟ ยกลง เทใส่ถาด เกลี่ยให้หายร้อน 2.     ทำไส้สายบัวมะพร้าวโดยตั้งกระทะทองเหลืองบนไฟกลางค่อนอ่อน ใส่น้ำตาลมะพร้าวและน้ำ ลงในกระทะเคี่ยวให้น้ำตาลละลายดีจากนั้นใส่สายบัวลงเคี่ยวในกระทะให้สายบัวเปื่อยนุ่ม เคี่ยวด้วยไฟอ่อนจนน้ำตาลมีสีเข้มขึ้น ใส่มะพร้าวทึนทึก ผัดให้น้ำตาลซึมเข้าเนื้อมะพร้าวจนมีลักษณะใส แต่ยังมีน้ำขลุกขลิก ปิดไฟ เกลี่ยลงถาดให้ทั่ว พักให้หายร้อน ปั้นเป็นก้อนๆละ 1 ช้อนชา หรือ 7 กรัม 3.     ทำแป้งขนมโคโดยผสมแป้งข้าวเหนียวกับน้ำอัญชัน นวดให้เข้ากัน จนแป้งเนียนไม่ติดมือ คลุมด้วยพาสติกแร็ป พักไว้ (ทำแป้งขนมโคสีส้มกับสีเขียว เช่นเดียวกับแป้งขนมโคสีม่วง) เด็ดแป้งขนมโคเป็นชิ้นละประมาณ 10 กรัม แผ่แป้งออกเป็นแผ่นบาง วางไส้สายบัวมะพร้าวตรงกลาง หุ้มไส้ให้มิด ทำเช่นนี้จนหมด 4.     ตั้งหม้อน้ำบนไฟกลาง รอให้เดือด ลดเป็นไฟอ่อน ใส่ขนมโคลงต้ม รอจนกระทั่งแป้งสุกลอยขึ้น ทิ้งไว้สักครู่จึงช้อนแป้งขึ้น ใส่ลงในถาดมะพร้าวนึ่งไว้แล้ว คลุกขนมโคกับมะพร้าวให้ทั่ว จัดขนมโคใส่จาน เสิร์ฟ   อ่านบทความเพิ่มเติม สายบัวหอมหวานหน้าฝน   11.06.2020 RECIPE

ขนมเบื้อง 1. ทำน้ำตาลเคลือบโดยผสมน้ำตาลมะพร้าวกับไข่เป็ดให้เข้ากัน โดยใช้มือผสมให้ส่วนผสมทั้งอย่างเข้ากันดี และน้ำตาลละลาย จากนั้นเทใส่หม้อยกขึ้นตั้งบนไฟกลางค่อนอ่อน คนส่วนผสมข้นขึ้นเล็กน้อย ปิดไฟ เทใส่อ่างผสม พักไว้ 2. ทำครีมโดยตีไข่ขาวกับน้ำมะนาวด้วยเครื่องตีไข่ไฟฟ้าให้เป็นฟองละเอียด ค่อยๆ ใส่น้ำตาลทรายทีละน้อยจนหมด ตีต่อจนไข่ขาวขึ้นเงาและตั้งยอด พักไว้ 3. ตัดแผ่นเปาะเปี๊ยะเวียดนามให้เป็นแผ่นกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 นิ้ว ทำจนหมด พักไว้ วางตะแกรงย่างบนเตาแก๊ส เปิดไฟกลางค่อนอ่อน ปิ้งแผ่นเปาะเปี๊ยะให้สุก (สังเกตได้จากแผ่นแป้งจะฟูขึ้น) ปิ้งจนหมด พักไว้ 4. ทาน้ำตาลเคลือบลงบนแผ่นแป้ง ปาดด้วยครีม โรยด้วยฝอยทอง จัดเสิร์ฟ   อ่านบทความเพิ่มเติม แจกไอเดียเมนู Two in One วัตถุดิบเดียวได้ทั้งคาว-หวาน 27.05.2020 RECIPE

กล้วยเชื่อม 1. ทำกล้วยเชื่อมโดยปอกเปลือกกล้วยน้ำว้า ผ่าครึ่งลูกตามขวาง นำไปแช่ในน้ำผสมเกลือประมาณ 30 นาที แล้วสงขึ้น ล้างผ่านน้ำสะอาด 1 ครั้งใส่จานพักไว้ 2. ใส่น้ำและกล้วย ลงในหม้อหุงข้าว ปิดฝา กดปุ่มตั้งเวลา 30 นาที กดปุ่มเริ่ม พอครบกำหนด เปิดฝา ใส่น้ำตาลและน้ำมะนาวลงในหม้อหุงข้าว คนให้ส่วนผสมเข้ากัน ปิดฝา กดปุ่มตั้งเวลา 30 นาที กดปุ่มเริ่ม พอครบกำหนด เปิดฝา พอเนื้อกล้วยเปลี่ยนเป็นสีแดงและนุ่มกำลังดี พักให้เย็นสนิท ตักออกพักไว้ 3. ทำกะทิราดหน้าโดยใส่หัวกะทิ เกลือสมุทร และแป้งข้าวเจ้า ลงในหม้อ คนให้แป้งละลาย ยกขึ้นตั้งไฟกลาง คนจนกะทิข้นขึ้นเล็กน้อย ปิดไฟ ยกลงพักไว้  4. ตักกล้วยเชื่อมใส่ถ้วย ราดด้วยกะทิราดหน้า เสิร์ฟ   อ่านบทความเพิ่มเติม เสกความหวานจากหม้อหุงข้าว 21.05.2020 RECIPE

สาคูเปียกมะพร้าวอ่อน 1. ใส่น้ำมะพร้าวลงในหม้อ ยกขึ้นตั้งบนไฟกลาง พอน้ำมะพร้าวเดือด ค่อยๆเทสาคูแท้ลงไปทีละน้อย ในขณะที่เทก็คนตลอดเวลาให้สาคูละลายไปกับน้ำ (หากใส่ครั้งละมากๆจะทำให้จับตัวกันเป็นก้อน) เมื่อใส่สาคูหมด คนจนสาคูเริ่มสุก สังเกตจากสาคูเหลือไตสีเทาๆตรงกลางเพียงเล็กน้อย ใส่น้ำตาลมะพร้าว พอน้ำตาลละลายหมด ใส่ข้าวโพดหวาน เผือก เเละเนื้อมะพร้าวอ่อน คนให้เข้ากัน ปิดไฟ 2. ทำหัวกะทิสำหรับหยอดหน้าโดยใส่หัวกะทิ ใบเตยมัดปม และเกลือสมุทรลงในหม้ออีกใบ พอกะทิเริ่มเดือดอ่อนๆ ใส่แป้งมันและแป้งเท้ายายม่อมละลายน้ำ คนตลอดเวลาจนกะทิข้น ปิดไฟ 3. จัดเสิร์ฟโดยตักสาคูเปียกใส่ถ้วย ราดด้วยหัวกะทิเคี่ยว เสิร์ฟอุ่นๆ 08.05.2020 RECIPE

บวดฟักทอง ขนมไทยแสนอร่อย ทำง่าย | Cook สู้โควิด อยากทำขนมกินเองที่บ้าน แต่...ทำไม่เป็น​ กลัวพังไม่เป็นท่า  วัตถุดิบแพง​ งบน้อย อุปกรณ์ไม่มี​ แถมขี้เกียจล้าง เชฟน่านขอเสนออออ​ บวดฟักทอง​ ให้เพื่อนๆลองทำ​ ในช่วงโควิดแบบนี้​ รับรองว่าง่าย​ ทำได้ทุกคน​ และอร่อยคลายเหงาอย่างแน่นอนน​    บวดฟักทอง จำนวน 6-7 ถ้วย กะทิขวดสำเร็จรูป 1 ลิตร น้ำตาลมะพร้าว ½ ถ้วย เกลือสมุทร ½ ช้อนชา ฟักทองแก่จัด 500 กรัม   วิธีทำ 1. ใส่กะทิ น้ำตาลมะพร้าว และเกลือสมุทรลงในหม้อ ตั้งไฟกลาง รอไว้ 2. ปอกเปลือกฟักทอง เอาไส้และเมล็ดออก ล้างให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมหนา 1 ซม. ยาว 1½ นิ้ว ใส่ฟักทองลงในหม้อน้ำกะทิ คนให้เข้ากัน ต้มพอฟักทองสุกประมาณ 80-90 เป​อร์เซ็นต์ ชิมรสให้หวานและเค็มปะแล่ม ปิดไฟ ฟักทองจะสุกพอดี 3. ตักใส่ถ้วย เสิร์ฟ . #Covid19 #Covid #โควิด19 #โควิด #ฝ่าวิกฤตโควิด19 #โควิด19เราต้องรอด #ครัวสู้โควิด #เราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน #kruadotco ..... ติดตามพวกเราต่อได้ที่ Website  Twitter  Facebook  Instagram  04.26.2020 VIDEO

4 เมนูขนมหวาน อร่อยล้ำสไตล์ไทย | Cook or Die หลังอาหารคาว ก็ต้องตบท้ายด้วยของหวานอร่อยๆ ถูกปากถูกใจ Cook or Die! ขอนำเสนอความอร่อยด้วยขนมไทย ที่กะทิหอมหวานมันกำลังดี รสสัมผัสนุ่มหนึบหนับ ทั้งตะโก้สาคูอัญชัน ขนมฟักทอง ครองแครงน้ำกะทิ เรไรมันม่วง วิธีทำไม่ยุ่งยาก อยู่บ้านฝึกมือกันได้สบายๆ เลย กินของอร่อยแล้วอย่าลืมหมั่นออกกำลังกายด้วยนะจ๊ะ เป็นห่วง~ ตามไปจดสูตรขนมไทยกันได้ที่: 1.ตะโก้สาคูอัญชัน https://bit.ly/2uexROx 2.ขนมฟักทอง https://bit.ly/2G5qzzo 3.ครองแครงน้ำกะทิ https://bit.ly/30F6GbE 4.เรไรมันม่วง https://bit.ly/2BPi4Xw ตามไปดูเมนู Cook or die! อื่นๆ ได้ที่ : https://bit.ly/2qrh4pI . ติดตามพวกเราต่อได้ที่ Website : https://krua.co Twitter : https://twitter.com/KRUAdotCO Youtube : https://www.youtube.com/kruadotco Instagram : https://www.instagram.com/krua.co 01.24.2020 VIDEO

เปียกลูกเดือยใบเตยหอมมะพร้าวอ่อน 1. ล้างลูกเดือยด้วยน้ำเกลือเจือจาง แล้วล้างด้วยน้ำจนสะอาด จากนั้นแช่ลูกเดือยในอ่างให้น้ำท่วมพร้อมกับใส่ถ่านหุงต้ม 1 ก้อนเล็กลงไป ถ่านจะช่วยดูดกลิ่นและลดสารจากการเพาะปลูก แช่นาน 1 คืน รุ่งเช้าเอาก้อนถ่านออกและเทน้ำทิ้ง แล้วล้างน้ำจนสะอาด นำลูกเดือยที่แช่ใส่ลงในหม้อ ใส่น้ำต้มด้วยไฟกลางค่อนข้างอ่อน เติมน้ำระหว่างต้มไปเรื่อยๆ จะช่วยให้ลูกเดือยสุกนุ่มเร็วต้มนานประมาณ 1 ชั่วโมง จนสุกนุ่มนำไปล้างน้ำเย็น ใส่พักในตะแกรงให้สะเด็ดน้ำ 2. ทำหัวกะทิสำหรับหยอดหน้าโดยใส่หัวกะทิลงในหม้อ ใส่เกลือ ยกขึ้นตั้งบนไฟอ่อน หมั่นคนจนเดือด ชิมรสพอเค็มปะแล่มละลายแป้งมันและแป้งเท้ายายม่อมกับน้ำเล็กน้อย ค่อยๆเทใส่ คนพอข้นและเดือด ปิดไฟ 3. ต้มน้ำใบเตยกับน้ำมะพร้าวอ่อนในหม้อด้วยไฟกลางจนเดือด ใส่ลูกเดือยลงต้มจนสุกนุ่ม ใส่น้ำตาลกรวด เนื้อมะพร้าวอ่อนชิมรสพอให้มีรสหวานอ่อนๆ ละลายแป้งมันและแป้งเท้ายายม่อมกับน้ำเล็กน้อยใส่ คนให้ข้นเหนียว ปิดไฟ 4. ตักใส่ถ้วย หยอดหน้าด้วยหัวกะทิ เสิร์ฟ อ่านบทความเพิ่มเติม ลูกเดือย กินอร่อย ทรงคุณค่ามหาศาลต่อร่างกาย 24.06.2019 RECIPE

สาคูแคนตาลูปน้ำแข็งไส ทำซอสกะทิราดหน้า โดยเทกะทิแท้ 100% ตราเรียลไทย ใส่กระทะทองเหลือง ยกขึ้นตั้งบนไฟอ่อน ใส่น้ำตาล เกลือ และใบเตยลงไป คนให้น้ำตาลละลาย ผสมแป้งข้าวโพดกับน้ำมะพร้าว คนให้แป้งละลายน้ำดี เทลงในหม้อน้ำกะทิที่กำลังร้อน คนให้เข้ากัน กวนจนกะทิจนมีความข้นและหมดกลิ่นแป้ง ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไป กวนต่ออีก 2 นาที ปิดไฟ พักไว้ให้เย็น เตรียมกวนสาคูโดยนำเม็ดสาคูใส่กระชอน เปิดน้ำล้างผ่านเบาๆเพื่อล้างเศษแป้งออกรอบหนึ่ง สะเด็ดน้ำ พักไว้ ใส่น้ำและน้ำมะพร้าวลงในกระทะทอง ยกขึ้นตั้งบนไฟกลาง พอน้ำเดือดใส่เม็ดสาคูที่ล้างแล้วลงต้ม ใช้พายไม้ค่อยๆกวนเม็ดสาคูจนสาคูเริ่มใส จึงกวนเร็วขึ้น กวนไปเรื่อยๆจนแป้งสุก 80% (มีไตสีขาวเป็นจุดเล็กๆ) เทน้ำตาลทรายลงไป กวนจนน้ำตาลละลายและสาคูไม่แฉะ ปิดไฟ ยกลง จัดเสิร์ฟโดยตักสาคูที่เย็นแล้วใส่ลงในถ้วย โปะหน้าด้วยน้ำแข็งป่นละเอียดให้พูน ตกแต่งด้วยแคนตาลูปคว้านลูกกลม ราดซอสกะทิบนน้ำแข็งให้ทั่ว 05.04.2019 RECIPE

วุ้นใบบัวบก 1. ปั่นใบบัวบกกับน้ำ 1 ½ ถ้วย แล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง ตวงน้ำใบบัวบกที่ปั่นให้ได้ 2 ถ้วย 2. ใส่ผงวุ้นกับน้ำที่เหลือ 1 ถ้วย ลงในกระทะทอง คนพอเข้ากัน พักไว้นานประมาณ 15 นาที เพื่อให้ผงวุ้นดูด น้ำได้ดีขึ้นจากนั้น ยกกระทะทองขึ้นตั้งบนไฟกลาง คนจนผงวุ้นละลายและเดือด สังเกตดูถ้าไม่มีเม็ดวุ้นเล็กๆ เกาะอยู่ตามขอบกระทะและไม้พายแล้ว จึงใส่น้ำตาลลงไปคนให้ละลายและรอให้เดือดอีกครั้ง ใส่น้ำใบบัวบกที่เตรียมไว้ คนให้เข้ากันแล้วเคี่ยวต่อให้เดือดอีกนานประมาณ 3 นาที ยกลง 3. ตักหยอดใส่แก้วครึ่งแก้ว พอตึงตัวจึงวางใบบัวบก 1 ใบ แล้วตักวุ้นใบบัวบกใส่ให้เกือบเต็มแก้ว รอให้วุ้นตึงตัวอีกครั้งจึงวางตกแต่งด้วยใบบัวบก นำเข้าแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาก่อนรับประทาน อ่านบทความเพิ่มเติม บัวบก อาหารบำรุงสมอง 28.02.2019 RECIPE

เรไรมันม่วง 'เรไรมันม่วง' ขนมรังไรหรือเรไร เป็นขนมไทยโบราณปรากฏอยู่ในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน มีลักษณะคล้ายรังนก แต่มาเพิ่มความทันสมัยด้วยมันม่วง กินกับกะทิสดข้น หอมหวานมันกำลังดี อร่อยนักแล กะทิขวดเรียลไทยทั้งเข้มข้น หอม มัน เหมือนกะทิคั้นสดจริงๆและที่สำคัญเป็นกะทิไทยแท้ 100% ที่คั้นสดไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วย ท้าพิสูจน์ความเข้มข้นหอมมัน รับประกันความสดใหม่ กะทิขวดต้องเรียลไทย ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดูโฆษณาโป๊ปเบลล่าแบบเต็มๆได้ที่ www.facebook.com/realthaicoconutmilk.com   #ท้าพิสูจน์ความเข้มข้นหอมมัน #รับประกันความสดใหม่ #กะทิขวดต้องเรียลไทย #กะทิขวดที่ดีกว่า #realthai #กะทิไทยแท้ #กะทิเรียลไทย  #กะทิโป๊บเบลล่า เข้าไปดูสูตรเต็มๆได้ที่นี่ ติดตามพวกเราได้ที่ : Facebook : KRUA.CO by Sangdad Website : http://krua.co Youtube : KRUA dot CO Instagram : KRUA.CO Line : @krua.co Twitter : @KRUAdotCO 02.22.2019 VIDEO